Ring til os i dag på Tlf: +45 71 96 59 60
Åbningstider: Man - Fre 9.00 - 17.00

Hvidvaskpolitik

Hvidvaskpolitik:

Indledning:
Som en finansiel leasingvirksomhed er KOBE Leasing underlagt de gældende bestemmelser i hvidvaskningslovgivningen. Dette indebærer et klart og ufravigeligt samfundsansvar over for vores samarbejdspartnere, kunder, ansatte og ejere. Vores forpligtelse er at sikre, at lovgivningen overholdes på alle niveauer for at bekæmpe indsatsen imod hvidvaskning og terrorfinansiering. Formålet med denne politik er at fastsætte overordnede retningslinjer for hele KOBE Leasing koncernen med henblik på at forhindre enhver mulig misbrugssituation i forbindelse med hvidvaskning eller finansiering af terrorisme.

Gældende område:
Hos KOBE Leasing er hvidvaskningslovgivningen gældende for samtlige medarbejdere og ejere.

Procedurer for kundeoplysning:
Ved etablering af et nyt forretningsforhold med en kunde er det afgørende, at KOBE Leasing har en nøjagtig forståelse af kundens identitet. Dette inkluderer også at fastslå den reelle ejer af virksomheder, der er kunder hos os. Som en del af vores kundeoplysnings- og kreditvurderingsproces indsamler vi en række dokumenter og oplysninger. Dette omfatter skatteoplysninger, lønsedler, kopi af kørekort, sygesikringskort, samt gennemførelse af baggrundstjek for at afgøre, om kunden optræder på PEP-listen (Politisk Eksponeret Person).

Risikovurdering:
Vores overordnede kredit- og risikopolitik er grundlagt på KOBE Leasings forretningsstrategi og mål om at levere finansielle løsninger, der er gavnlige for vores kunder på både kort og lang sigt.

KOBE Leasing stræber efter at undgå samarbejde med kunder eller virksomheder, der opfylder følgende kriterier:

  1. Urigtige oplysninger vedrørende kørekort og sygesikringskort.
  2. Manglende mulighed for at gennemføre vores kundeoplysningsprocedurer.
  3. Manglende klarhed om virksomhedens struktur.
  4. Vanskeligheder med at få indsigt i kundens økonomi og indtjeningsforhold.
  5. Anvendelse af køretøjet af en tredjepart i stedet for den kontraktmæssige kunde.

Overvågning:
KOBE Leasing gennemfører kontinuerlig overvågning af kunder og indgåede transaktioner. Baseret på en løbende risikovurdering opdateres oplysningerne om vores kunder, især når der er tegn på mistænkelig eller usædvanlig adfærd eller økonomisk aktivitet.

Underretning:
Hvis der opstår mistanke om hvidvaskning eller finansiering af terrorisme, som ikke kan afvises, vil vi foretage en rapportering til Hvidvasksekretariatet ved den nationale enhed for bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (NSK).

Opbevaring:
KOBE Leasing er forpligtet til at bevare alle data, der er indsamlet i forbindelse med kundekendskabsprocedurer, herunder de oplysninger, der er indhentet til legitimations- og kontrolformål, samt data fra den løbende overvågning.